CV627

Liên hệ

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG


  • Mô tả

Mô tả

Kích thước: W200 (mm) x H740 (mm)

Trọng lượng: 5.5kg / 1 cây

(028) 2241 0288

0989 759 499