CV626

Liên hệ

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG


  • Mô tả

Mô tả

Kích thước: W185 (mm) x H810 (mm)

Trọng lượng: 4.4kg / 1 cây

(028) 2241 0288

0989 759 499